Livdyr

Fra 1. juli 2018 trådte ny dyrehelseforskrift i kraft.

Småferegioner:

  • Region 1: Finnmark, Troms, Norland, Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland unntatt kommunene Etne og Sveio
  • Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder
  • Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Mattilsynets informasjon om temaet finnes her:

En kort oppsummering:

Geiter, hunndyr må det alltid søkes Mattilsynet om å få flyttet mellom besetninger. Ta kontakt med Mattilsynet lokalt før du avtaler kjøp!

Bukker kan flyttes mellom besetninger innen fylket de bor i uten at du trenger å søke om dette. Du må likevel ha en egenærklaring og veterinærattest. Skal bukken flyttes over fylkesgrensen i samme småferegion, må det søkes Mattilsynet, i tillegg må egenærklæring og veterinærettest fylles ut. Det er forbudt å flytte bukker ut av den småferegionen de befinner seg i.

Mattilsynet har laget en egen veileder for flytting av småfe. Den finnes her:

Mattilsynet har også laget en skjematisk oversikt over krav til søknad og dokumentasjon. Den finnes her:

Husk på at om du vil starte opp med geit, bør du ta kontakt med Mattilsynet i forkant, uansett hvor stor besetning du ser for deg.

Inseminering er et alternativ for deg som vil ha nye gener inn i besetningen din uten å kjøpe ny bukk. Det følger en del arbeid og utgifter med dette som gjør det mindre aktuelt for mange. For å inseminere trenger du å gå på kurs først for å lære det. NSG arrangerer slike kurs. Du trenger også en bukk for å finne rett tidspunkt å inseminere.

Vi anbefaler de som ikke ønsker å inseminere å finne en besetning å kjøpe bukk fra hver gang. Denne besetningen må ha kontroll på slektsforhold både i egen besetning og bukkekjøperens besetning. Det anbefales på det sterkeste at alle er med i Ammegeitkontrollen. Her finnes verktøy for å beregne innavl. Hvis man kjøper bukk fra flere besetninger, er en ikke garantert å finne ubeslekta dyr! Og en utsetter seg for større risiko for smittsomme sykdommer.

Skjema:

 

Styret har i september 2018 justert veiledende priser på livdyr, på grunn av økte kostnader knyttet til de nye reglene i Dyrehelseforskriften.

Veiledende priser på livdyr ligger for tiden på:

  • Geitekje kr 1800,-
  • Voksen geit kr 2400,-
  • Bukkekje kr 2300,-
  • Voksen bukk kr 2800,-
  • Kastrat kr 1300,-

For dyr som er dokumentert friske (godkjent av Prosjektet Friskere Geiter) kommer et tillegg på kr 200,- pr dyr.

Utgifter til veterinærattest kommer i tillegg til veiledende priser.

Mva kommer i tillegg på alle priser.

Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende priser. Det er opp til hver enkelt selger å sette en pris som synes rimelig ut ifra markedet og den avlsmessige verdien på dyra som selges (f.eks avkom etter semin som gir nye gener i området og har kostet selger mye arbeid og penger).

 

Ønsker å kjøpe Livdyr:

Akershus

Ønsker å starte med Kasjmirgeiter vår/sommer 2017 I Feiring, Akershus.

I første omgang skal de være landskapspleiere, men vi ønsker å bruke ull, skinn og kjøtt til eget og småskala videresalg.

Vi ønsker å starte fornuftig lite, for så å øke flokken etterhvert som kompetansen øker. Flokken må være av stor nok størrelse til at geitene trives.

Ta kontakt om du har livdyr til salgs eller et godt råd.

Aina og Tore Aksnes

Tlf: 90960012

E-post: aina.helene@gmail.com

 

Livdyr til salgs

Sogn og Fjordane

Kvaale Kvaale_2

Kasjmirgeiter til sals.

Geite- og bukkekillingar fødde i mai. Leveringsklare I oktober. Bukkekillingar må tingast innan 20 mai, grunna kastrering. Har og vaksne bukkar. Fargerik flokk. Registrert I Ammegeitkontollen sidan starten I 2003. Dokumentert helsestatus gjennom Friskare geiter sidan 2006. Årlege mjølkeprøvar siste åra

Jostein Kvåle og Jorunn Havsgård

Kvåle, 6856 Sogndal

Telefon 57 67 17 16 / 46 83 38 15

E-post kvaole@online.no

Heimesida: www.kvaole.com

Legg igjen en kommentar