Kontakt

Styret i Norsk Kasjmirlag 2017
Verv Navn e-post Telefonnr
Leder Anita Stølan anita@stubsjoen.com 90797532
2500 Tynset, Hedemark
Nestleder Jorunn Havsgård jorunhav@online.no 98688461
6856 Sogndal, Sogn og Fjordane
Kasserer Vidar Morken vidar.morken@simtechsubsea.com 48095460
5936 Manger, Hordaland
Styremedlem Ellen Marie Hansen ellenmarie@narjordet.no 41301563
2550 Os i Østerdalen, Hedmark
Styremedlem og webredaktør Anders Strand anders@elset.no 95278566
7070 Bosberg, Sør-Trøndelag
1. varamedlem  Terje Kleiven terje@isvik.no  93438664
 5544 Skjold, Rogaland
2. varamedlem Tor Granerud tor@ragg.no 90602368
4900 Tvedestrand, Aust-Agder

Legg igjen en kommentar