Kontakt

Styret i Norsk Kasjmirlag 2019
Verv Navn e-post Telefonnr
Leder Anita Stølan anita@stubsjoen.com 90797532
2500 Tynset, Hedmark
Nestleder Terje Kleiven terje@isvik.no 93438664
5544 Skjold, Rogaland
Kasserer Vidar Morken vidar.morken@simtechsubsea.com 48095460
5936 Manger, Hordaland
Styremedlem Ellen Marie Hansen ellenmarie@narjordet.no 41301563
2550 Os i Østerdalen, Hedmark
Styremedlem og webredaktør Anders Strand anders@elset.no 95278566
7070 Bosberg, Trøndelag
1. varamedlem  Per Magne Eikenes permagne.eikenes@knett.no 90266650
 5476 Mauranger, Hordaland
2. varamedlem Karin Feste sk@mott.no 90706077
5911 Alversund, Hordaland

Legg igjen en kommentar