Om Norsk Kasjmirlag

Norsk Kasjmirlag ble stiftet den 31. august 2003 I Aberdeen, Skottland. De første geitene kom til Norge I 1993, som import til Norsk Landbrukshøyskole. Etter hvert har avkom etter disse spredd seg over hele landet. Det har vært arbeidet med disse I flere prosjekter. Etter hvert har det vært mange som har drevet med denne næringen og behovet for å jobbe I lag har derfor vokst. Resultatet av dette ble NORSK KASJMIRLAG.

Kasjmirlaget vil arbeide ut fra at næringen har tre satsingsområder. Dette er kjøtt, ull/skinnfeller og kulturlandskapspleie. Ut fra dette har vi sterkt fokus på avl og god helsestatus.

Hjemmesiden er ment å være et bindeledd mellom styret og medlemmene slik at vi sammen kan bidra til ei framtidsretta og fremgangsrik næring. Det er derfor viktig at medlemmene bruker denne siden flittig. Vi setter stor pris på alle former for bidrag enten dette blir I form av diskusjoner eller et smart påfunn. Det er heller ikke ulovlig med en smule humor. Som medlem kan du også få linka opp din egen hjemmeside. På den måten kan vi lære av og bli bedre kjent med hverandre.

Vedtekter  I Norsk Kasjmirlag: Vedtekter Norsk Kasjmirlag

1_258 250 210 208

Legg igjen en kommentar